Vážení klienti


Tu si môžete overiť či certifikat, ktorý poskytla vyškolená osoba je pravy a táto osoba bola aj vyskolená našou spoločnosťouv súlade s §21 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov a stala sa "OPRÁVNENOU OSOBOU" pre spracúvanie osobných údajov.

Overenie pravosti certifikátu